CONSORCI D'INSPECCIÓ I CONTROL

La certificació garanteix la qualitat, el procés productiu i les característiques especifiques del producte.

Qui som

El Consorci d’Inspecció i Control (CIC) fou constituït amb la participació de tots els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen Protegides Vitivinícoles Catalanes, amb la finalitat de realitzar tasques de control i certificació dels seus productes basant-se en el sistema de qualitat establert en la Norma UNE – EN 45011:1998, modificada posteriorment per la ISO/IEC 17065:2012 que estableix els requisits generals per a entitats que realitzen la certificació de producte.
El Consorci d’Inspecció i Control (CIC) disposa de l’acreditació d’ENAC (Núm. Acreditació CIC 104/C-PR201).
Norma ISO/IEC 17065:2012 - Norma europea que específica els criteris generals que ha de seguir un organisme de certificació de producte per tal que sigui reconeguda a nivell nacional o europeu com a competent, independent i fiable, per a dur a terme un sistema de certificació de producte.
L’acreditació de CONSORCI D’INSPECCIÓ I CONTROL inclou el següent abast recollit en el document Annex tècnic d’acreditació 104/C-PR201 .
CONSORCI D’INSPECCIÓ I CONTROL disposa d'abast flexible per a producte vínic inclòs en DOP/IGP per determinats documents normatius, els quals es poden comprovar en el document de l'Entitat LPDN CIC.
Principis bàsics de certificació i compliment de CIC: Imparcialitat, Independència, Transparència i Confidencialitat.
La nostra Entitat de certificació realitza les seves funcions mitjançant un equip de professionals amb una gran experiència, articulat per una àrea de certificació, un Consell Plenari, un Comitè de Certificació i un Comitè de Parts.

MEMBRES DEL CIC

Relació dels Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen Protegides Vitivinícoles Catalanes

Què fem

La Certificació de Producte emparat per les diferents Denominacions d’Origen Protegides vitivinícoles catalanes és un procediment que garanteix la qualitat, el procés productiu i les característiques específiques i diferenciadores del producte. Aquest procés productiu està establert en el document normatiu específic que és el Plec de condicions de cada DOP.

Aquest procés engloba la realització d’auditories als cellers objecte de certificació a través de l’avaluació dels sistemes de qualitat i producció amb la pressa de mostres dels productes i la avaluació de l’anàlisi fisicoquímic i organolèptic de verificació de conformitat del producte final.

Image

Documentació

Contactar

Per a més informació empleni el següent formulari i en breu contactarem amb vosté:

Consorci d'Inspecció i Control

Formulari de contacte

 
 
He llegit i accepto la informació sobre protecció de dades.